کاربران گرامی

لطفا جهت ثبت نام در سامانه پروانه کسب، مطالب موجود را مطالعه و برای ثبت نام اینترنتی از طریق لینک مربوطه اقدام نمایید.

یکی از سامانه های پرکاربرد این روزها ، سامانه ثبت نام اینترنتی جواز کسب یا پروانه کسب است که در این مقاله جزئیات ثبت نام در این سامانه را شرح می دهیم.


جواز کسب یا پروانه کسب چیست؟

فرض کنید می خواهید یک مغازه سوپرمارکت تاسیس کنید و شروع به فعالیت و کسب و کار کنید. اولین اقدامی که در راستای قانونی کردن کسب و کار خود باید انجام دهید ، گرفتن جواز کسب است که باید از مرکز امور اصناف و بازرگانان آن را دریافت کرد. در واقع جواز کسب برای یک بار صادر می شود که می تواند 1 ساله تا 5 ساله باشد و در صورت نیاز در سال های بعد تمدید می شود. هرگونه فعالیت صنفی بدون داشتن پروانه کسب غیر قانونی می باشد.

راهنمای ثبت نام اینترنتی جواز کسب


قبل از شروع ثبت نام موارد زیر را اسکن کرده و آماده کنید:

عکس پرسنلی متقاضی -  تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه به نام متقاضی -  تصویر کارت ملی - تصویر صفحه شناسنامه

برای ثبت نام جواز کسب لطفا درخواست های ( صدور،تمدید، تغییر رسته، تغییر نشانی، تغییر مالکیت)  را ابتدا از طریق سامانه پیشخوان مجوز ها به نشانی http://www.g4b.ir ثبت نموده و سپس از طریق گزینه "تکمیل درخواست سامانه پیشخوان مجوزها" ، در سامانه ایرانیان اصناف تکمیل نمایید .