استعلام اسناد ملکی از سامانه

نظر به اینکه در اجرای تکالیف قانونی از جمله قانون جامع حدنگاری (کاداستر )بند (ج) ماده 12 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و بهره برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد از تاریخ 1392/06/26 آغاز گردیده است . لذا از تاریخ مزبور کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی از طریق سامانه ثبت می گردد. براین اساس تعدادی از اطلاعات همشهریان محترم از جمله :تصدیق اصالت اسناد ، ممنوع الخروجی و رفع آن ، اسناد مالکیت و غیره در در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی (1- ورود به سایت سازمان ثبت اسنادواملاک کشور به نشانی  www.ssaa.ir قسمت میز خدمات الکترونیک - تصدیق اصالت اسناد وموارد دیگر موجود می باشد ) لذا همکاران محترم قبل از انجام هرگونه معامله ای نسبت به استعلام سند از این درگاه اقدام نمایند . 

استعلام قبل از عقدهرنوع قرارداد برای کافی شاپ و رستوران