ممنوعیت تنظیم هرنوع قرارداد برای اتباع خارجی
بنابر اعلام معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم استان تنظیم هر نوع قرارداد و قولنامه بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی ممنوع می باشد لذا مشاورین املاک محترم نسبت به رعایت این موضوع توجه داشته باشند در صورت مشاهده چنین موردی با واحد صنفی متخلف برخورد صورت خواهد گرفت .