آگهی پذیرش

 

بسمه تعالی
آگهی پذیرش کاندیدای هیئت مدیره و بازرس اتحادیه
از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر ( ده ساله – پنجساله )
اتحادیه صنف مشاورین املاک و حق العمل کاران شهرستان تبریز
که داوطلب عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه فوق می باشند به استناد ماده 6 آئین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ( موضوع اجرای تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب مورخ 12/6/92 مجلس شورای اسلامی ) دعوت به عمل می آید از تاریخ 1/11/93 الی 20/11/93 به مدت 20 روز کاری جهت ثبت نام و تکمیل فرم کاندیدائی به عنوان اعضائ هیئت مدیره اتحادیه و یا بازرس اتحادیه در صورت داشتن شرایط زیر با در دست داشتن مدارک ذیل به دبیرخانه هیئت اجرائی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان تبریز مستقر در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان واقع در خیابان ششگلان ، کوی داش دربند ؛ جنب استخر کارگران ، طبقه همکف اتاق 107 مراجعه نمایند.


مدارک مورد نیاز


عضویت در اعضاء هیئت مدیره اتحادیه و بازرس اتحادیه
-    اصل و فتوکپی پروانه کسب معتبر ده ساله و یا پنجساله ( 5 سری )
-    اصل و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ( 5 سری)
-    اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی ( 5 سری )
-    اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی مورد قبول ( یک برگ)
-    عکس 4×6 جدید ( 8 قطعه )
-    فتوکپی اعتبارنامه برای افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ها ( یک برگ )

شرایط داوطلبان

-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران
-    اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
-    نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
-    عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
-    عدم اعتیاد به مواد مخدر
-    عدم اشتهار به فساد
-    داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هئیت مدیره یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش
-    حداکثر سن در زمان ثبت نامه هفتاد و پنج سال
-    داشتن پروانه کسب معتبر ( ده ساله – پنج ساله )
-    وثاقت و امانت
-    باستناد تبصره 5 : افراد موضوع تبصره 6 ماده 22 قانون ( کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف و دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند ارائه مدارک رسمی پذیرش استعفاء آنان پیش از شروع به کار هیئت مدیره الزامی است .

( تعریف پروانه کسب معتبر به استناد تبصره بند 9 ماده 3 آیین نامه اجرائی انتخابات هئیت مدیره اتحادیه های صنفی ):
پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده و صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد و واحد صنفی فعال و مکان ن تغییر نیافته باشد.
هیات اجرائی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان تبریز

 

صدورکدرهگیری