درخواست سهمیه سوخت
طبق دستور اتاق اصناف مدیران  واحدهای صنفی مشاورین املاک واقع در بازار تاریخی تبریز در خصوص درخواست سهمیه سوحت از طریق ثبت نام در سامانه صنف ایرانیان به منظور احراز تاییدیه صنفی بر اساس فرایند راستی آزمانی اقدام لازم را مبذول فرمائید.

 

نصب سامانه فروش و صندوق مکانیزه