جرم بودن تنظیم قرارداد پیش فروش

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشاورین املاک شهرستان تبریز می رساند حسب نامه معاونت محترم قضائی و پیشگیری از جرم دادگستری استان تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاوران املاک مستندا طبق ماده 24 قانون پیش فروش جرم بوده و بدیهی است عواقب عدم رعایت متوجه متخلف خواهد بود.

نتیجه انتخابات