خودداری از اجاره دادن واحد بدون اخذ مجوز برای افراد مجرد و دانشجو

پیرو دستور ریاست محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی و همچنین دستورالعمل های قبلی اجاره واحد برای افرادی مجرد و دانشجو بدون اخذ مجوز از اداره نظارت بر اماکن عمومی ممنوع می باشد. همچنین حضور مدیران املاک و یا نمایندگان آنها جهت جذب مشتری خصوصا دانشجویان در پایانه های مسافربری و خارج از امکنه وجاهت قانونی نداشته و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد خواهد شد.

 

استعلام از شرکت توزیع برق تبریز