موعد پرداخت ارزش افزوده

بدینوسیله به اطلاع کلیه مودیان می رساند که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 می باشد.

ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه سلامت