نتیجه انتخابات

ضمن تشکر از کلیه اعضاء مشاور املاک بخاطر شرکت گسترده در انتخابات اتحادیه ، نتیجه آراء بشرح ذیل اعلام می گردد:

1- اسماعیل نعمتی با 2470 رای

2- حسین عیوضی با 1035 رای

3- موسی علیزاده با 490رای

4- ابراهیم نوائی با 395 رای

5- جلیل آدی بیگ با 338 رای

6- قنبر نعمت زاده با 256 رای

7- یوسف دهقانی با 165 رای

و اصغر نعمتی بعنوان بازرس با 1998 رای

پیش فروش
قانون پیش فروش آپارتمان