استعلام از شرکت توزیع برق تبریز

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشاورین املاک می رساند در زمان عقد و فسخ اجاره نامه نسبت به استعلام و سقم کارکرد و عدم دستکاری لوازم اندازه گیری از امورهای تابعه شرکت توزیع برق تبریز اقدام مقتضی معمول نمایید.

 

جرم بودن تنظیم قرارداد پیش فروش