تامین سوخت مصرفی/حرارتی

پیرو نامه شماره 56563 مورخ 99/7/27 اتاق اصناف شهرستان تبریز به اطلاع کلیه واحدهای صنف املاک مستقر در منطقه بازار تبریز میرساند در خصوص تامین سوخت مصرفی حرارتی مورد نیاز خود متقاضیان می تواننند در سامانه تجارت آسان (سدق) اقدام نمایند.

تسهیلات برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا