توجه توجهمشاورین املاک پس از دریافت نرم افزار صندوق مکانیزه فروش از اتحادیه املاک هرچه سریعتر نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات صندوق مکانیزه در سامانه tax.gov.ir/saleSoftware/Login دارائی اقدام نمایید . لازم بذکر است پس از ثبت مشخصات صندوق مکانیزه دریافتی واحد شما بعنوان واحد مجهز به صندوق مکانیزه شناخته می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد رایانه اتحادیه آقای مهدی قهرمانی قدر تماس حاصل فرمایید. 34409507 داخلی 8
  ممنوعیت نقل و انتقال پلاک 259 فرعی از 3991 اصلی ق 259