نرخ خدمات اتحادیه مشاورین املاک شهرستان تبریز

بدینوسیله نرخ جدید خدمات مشاورین املاک شهرستان تبریز برابر مصوبه کمسیون نظارت طی نامه شماره 70947 مورخ 1402/01/29 جهت اجراء اعلام و به کلیه واحدهای صنفی ابلاغ می گردد حق کمسیون فقط به قراردادهای تنظیمی در سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت و کدرهگیری ده رقمی اخذ شده تعلق می گیرد .در صورت عدم رعایت نرخ های اعلامی و عدم صدور فاکتور و اخذ هرگونه مبلغی غیر از مبلغ  کمسیون طبق ماده 28 قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد.


الف: تعرفه خريد و فروش :

1- تا سقف 700 میلیون تومان نیم درصد از هر طرف معامله

2-مازاده بر 700 میلیون تومان بیست و پنج صدم درصد به اضافه بند 1 از هر طرف معامله


ب: تعرفه خدمات رهن و اجاره:

یک درصد از مبلغ رهن به اضافه یک چهارم از اجاره بهاء ماه اول از هر طرف قرارداد


ج: تعرفه تمدید اجاره نامه:

برای تمدید اجاره ، یک دوم تعرفه مصوب از مالک و یک چهارم تعرفه مصوب از مستاجر اخذ خواهد شد.لازم بذکر است که مبلغ مالیات ارزش افزوده  9% به حق الزحمه اخذ شده برای طرفین اضافه خواهد شد.